Neotone Eyes

neotone , neotone eyes, bright eyes, dark circles

ใช้ทาบริเวณรอบดวงตา ให้ผิวรอบดวงตาดูชุ่มชื่น กระจ่างใส ไร้ริ้วรอย น่ามองตลอดสัปดาห์