HIFU

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จึงเป็นที่มาของ HIFU ที่ย่อมาจาก High Intensity Focused Ultrasound เป็นการใช้พลังงานเสียงความถี่สูงเพื่อการยกกระชับใบหน้าแทนการผ่าตัดดึงหน้าและยังมีผลในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนเพื่อทดแทนคอลลาเจนที่เสื่อมสลายเมื่ออายุมากขึ้น

จุดเด่นของ HIFU คือ

? ใบหน้ายกกระชับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดูเป็นธรรมชาติ

? ไม่มีบาดแผล จึงไม่ต้องเสียเวลาพักฟื้น

? ใช้เวลาทำไม่นาน

? หลังรับการรักษาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทันที

อ่านบทความ เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ HIFU เพิ่มเติม คลิก ?? http://www.jirapatclinic.com/category/hifu/